Ny utlysning av nätverksbidrag hösten 2020 CIMED planerar utlysa en ny omgång av nätverksbidrag i september 2020. Avsikten med bidraget är stödja utveckling av framtida nya kliniska forskningsprojekt inom ramen för CIMEDs målbild genom att stimulera dialog och nätverksbyggande på Campus Flemingsberg. Information om utlysningen kommer att finnas på CIMEDs hemsida.

CIMED delar årligen ut 81 Mkr i stöd till klinisk forskning på Campus Flemingsberg. Vid årets början 2018 fanns på CIMED 52 Mkr i sparade oanvända medel framför allt på forskares konton. Det finns, som tidigare upprepat kommunicerats, ett tydligt krav från anslagsgivaren, Region Stockholm att alla medel måste konsumeras samma år som de beviljats […]

Utlysningen för nätverksbidrag är nu stängd. Totalt inkom 21 ansökningar. Bedömning och prioritering av ansökningarna gjordes av CIMEDs styrelse. Beslut om tilldelning fattades vid CIMEDs styrelsemöte den 14 mars 2019. Följande ansökningar tilldelas medel:   Cecilia Morgantini – Lipids and Lipoproteins Network Hannes Hagström – Liver Academy Hans-Gustaf Ljunggren – Establishment of an NK Cell […]

Inför CIMED:s infrastrukturbidrag 2019–2021 har CIMED kartlagt befintligt infrastrukturstöd 2016–2018 från CIMED och efter förankring i KI/SLL:s ledningsgrupp har CIMED samordnat infrastrukturbidraget 2019-2021 med KI/SLL:s stora core facilitet utlysning. TIlldelningen är också förankrad hos prefekter på Campus Flemingsberg och forskningschefer på Karolinska Universitetssjukshuset. CIMED:s beslut om tilldelning av infrastrukturbidrag är baserat på följande principer:   […]

Beviljade ansökningar Samverkansbidrag 2018. / Granted applications Samverkansbidrag 2018.   Coordinator Affiliation Co-main applicant Project title Annika Wernerson CLINTEC Jaakko Patrakka Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av njursjukdomar Bo-Göran Ericzon CLINTEC Makiko Kumagai Induktion av operativ tolerans vid levertransplantation Dorota Religa NVS Zhu Jie Immunological mechanisms in dementia with […]

Welcome to a follow-up meeting on the ongoing process for future CIMED funding Friday June 1st at 11.30, Alfred Nobels Allé 23 room S102. There will be a short information followed by an opportunity for discussion. Due to the short notice we have chosen lunch time for this meeting and a lunch sandwich will be […]

Welcome to CIMED:s information meeting! When: Tuesday March 27th at 3pm Where: von Behring, Ana8, Floor 9, Huddinge Meeting agenda: CIMED:s new strategy New routines and CIMED seminar day Economic reporting Questions and discussion We look forward meeting you! Annika Bergquist, CIMED Director Amanda Klein, Research Coordinator