Kliniska forskarmånader 2019-2021

Beslut om tilldelning av CIMED:s kliniska forskarmånader 2019-2021

CIMED:s styrelse har efter extern granskning beslutat tilldela forskningstid till följande. Beviljandegraden var 58%. Totalt inkom 38 ansökningar, varav 21 på junior och 17 på senior nivå. Två tredjedelar av de sökande var män och beviljningsgraden hos män något högre än hos kvinnor (68% vs 39%). Genusperspektivet har särskilt beaktats före beslut om tilldelning både av bedömningsgrupperna och styrelsen.

Junior

 • Daniel Andersson – ”Störningar i fettvävens funktion som orsak till viktökning och störd glukosmetabolism över lång tid”
 • Erik von Seth – ”Inflammation och gallvägscancer vid primär skleroserande cholangit – risk, prognos och diagnos”
 • Ernesto Sparrelid – ”Individualiserad leverfunktionsmätning vid leverkirurgi”
 • Helena Genberg – “Factors influencing long-term outcomes of renal transplantation”
 • Ioannis Parodis – “Optimising management of systemic lupus erythematosus”
 • Johan Lund – “Genetics and Epigenetics Stratification for Improved Studies on Clinical Outcome in Multiple Myeloma”
 • Jonas Sundén-Cullberg – ”Sepsis på akutmottagning och intensivvårdsavdelning – kan ett sepsislarm identifiera rätt patienter och minska dödligheten?”
 • Lotta Herling – “Intrauterine heart function and growth restriction – improved methods for evaluating fetal heart function in respect to long-term risks”
 • Marie Evans – “Prediction and prognosis in chronic kidney disease – on the road to personalised treatments”
 • Martin Jädersten – “Enhanced targeting of leukemic stem cells by cell cycle activation with a thrombopoietin agonist – a clinical phase 1 trial”
 • Milan Chromek – ”Urinvägsinfektion hos njurtransplanterade barn – ett viktigt och olöst problem”
 • Sara Gredmark Russ – ”TBE (Fästingburen hjärninflammation) – symptom, riskfaktorer och komplikationer”
 • Stephan Haas – “Exocrine pancreatic insufficiency and malnutrition in patients with IPMN (Intraductal Papillary Mucinous Neoplasia).”

Senior

 • Hans E Berg – “Added value of new implants and mini-invasive orthopaedic surgical techniques? Evidence based on muscle integrity and physical performance measurements.”
 • Hareth Nahi – “Monitoring, treatment and prognosis in Multiple Myeloma”
 • Jaakko Patrakka – “Renal podocyte cell as a target of therapy in diabetic nephropathy”
 • Katarina Westling – ”PET CT vid endokardit”
 • Kristoffer Strålin – ”Tidig identifiering av sepsispatienter och optimerad diagnostik av mikrobiologiskt agens och individuellt värdsvar vid sepsis”
 • Lars Navér – ”Kan valet av antiretroviral behandling till gravida kvinnor som lever med hiv  förbättra utfallet för modern, fostret och barnet?”
 • Mats Lindblad – ”För bättre och mer jämlik vård av patienter med matstrups- och magsäckscancer i Sverige – vetenskapliga studier på sjukdomsförekomst, omhändertagande och utfall av behandling.”
 • Paul Gerdhem – “CONTRAIS- CONservative TReatment for Adolescent Idiopathic Scoliosis- a multicenter randomised controlled trial.”
 • Per Stål – ”Biomarkörer för diagnostik och prognostisering av hepatocellulär cancer (HCC)”

Beslut

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2021-01-22