CIMED nätverksbidrag för år 2024-2025

CIMED utlyser bidrag för nätverksaktiviteter som främjar den kliniska forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg. Ansökningsperioden är från den 15 augusti till och med den 15 september 2023.

Beslut CIMED nätverksbidrag 2024-2025

Granskning av CIMED nätverksbidrag är avslutad och beslut om tilldelning har fattats av CIMED styrelse. Följande huvudsökande och nätverk tilldelas medel:

Janne Johansson: ”Network for protein assembly and biological drugs – workshop and webpage”.

Margaret Sällberg Chen: “Clinical and Oral Microbiome Network for Precision Medicine – seminars and network meeting “.

Utlysningstexten för CIMED nätverksbidrag

Avsikten med bidraget är stimulera utveckling av forskningsmiljön och öka attraktionskraften för Campus Flemingsberg. Bidraget kan till exempel användas till kostnader för olika typer av vetenskapliga möten, processer för att samarbeta kring ansökningar av större externa anslag och andra nätverksbyggande aktiviteter, men inte till direkta forskningsrelaterade kostnader. Kravet är att aktiviteten ska stärka klinisk forskning vid Campus Flemingsberg. 

Bidraget söks av forskare med minst doktorsexamen som är verksam vid Campus Flemingsberg. 

Bidraget kan sökas för 2024 och 2025 och 50 000-150 000 kr kan beviljas per år. Bidraget förvaltas av den institution som huvudsökanden är knuten till på Campus Flemingsberg. Ekonomisk redovisning sker årligen.

Ansökan får bestå av tre A4 sidor, en A4 sida för beskrivning av aktiviteten och huvudsökandes CV på max två A4 sidor.

Använd Arial 11 punkter och enkelt radavstånd när du skriver ansökan. Följande rubriker ska ingå i ansökan:

  • Beskrivning av aktiviteten
  • Motivering på vilket sätt detta främjar forskningsmiljön på Campus Flemingsberg
  • Budgetplan inklusive av CIMED äskat belopp
  • CV huvudsökande (max två A4 sidor)

Bedömning och prioritering av ansökningarna görs av CIMED:s styrelse. Beslut fattas i oktober 2023 i samband med CIMED:s ordinarie styrelsemöte. Beviljade medel meddelas per mail. Lista på alla beviljade bidrag publiceras på CIMED:s hemsida.

Skicka in ansökan (inklusive CV för huvudsökande) i ett PDF formaterat dokument till forskningssamordnare Amanda Klein, amanda.klein@ki.se senast den 15 september 2023 kl 24.00. 

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2023-12-13