Projektbidrag 2021-2023

Utlysningsperioden för CIMEDs projektbidrag för 2021-2023 är avslutad och beslut om fördelning har fattats av CIMEDs styrelse enligt rekommendation från granskningsgrupperna.

 

CIMED projektbidrag 2021-2023 Junior

 

Alexandra Halvarsson           

Projekttitel: Kan digitalisering av evidensbaserad lungrehabilitering för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) vara ett steg mot en aktivare livsstil?

 

Andrea Ponzetta       

Projekttitel: Defining the role of a newly discovered unconventional T cell subset during myelodysplastic syndrome progression and therapy

 

Anna Witasp

Projekttitel: Killer clones in chronic kidney disease – a novel opportunity to decrease risk of cardiovascular disease

 

Arnika Wagner

Projekttitel: Optimizing monoclonal antibody therapy in Multiple Myeloma – selecting the right antibody for each patient

 

Cecilia Engmer Berglin

Projekt titel:Utveckling av centrala hörselbanor vid medfödd ensidig konduktiv hörselnedsättning och effekten av tidig behandling.

 

Daniel Ferreira

Projekttitel: ‘Find-DLB’ – A platform to improve diagnosis and prognosis in dementia with Lewy bodies

 

Ernesto Sparrelid      

Projekttitel: Mapping the human bile duct immune system for novel drug target discovery and personalized care in primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma

 

Joana Pereira

Projekttitel: Clinical Application of a New Brain Connectivity Marker to Detect Early Alzheimer’s Disease

 

Karolina Szummer

Projekttitel: Significance and treatment of subclinical pulmonary congestion detected by lung ultrasound

 

Konstantinos Chiotis

Projekttitel: Ny hjärnavbildningsmetod för att förutse kognitiv nedsättning hos patienter med Alzheimers sjukdom

 

Lotta Herling

Projekttitel: Detecting fetal hypoxia – a new automated method using color tissue Doppler imaging

 

Magnus Tobiasson

Projekttitel: Prediction of relapse after allogeneic stem cell transplantation by identifying patient-specific mutations in CD34+ blood- and bone marrow cells in patients with myelodysplastic syndrome

 

Marcus Buggert

Projekttitel: Impact of gastrointestinal HIV reservoirs on the outcome of antiretroviral therapy

 

Nana Waldréus

Projekttitel: Individanpassad fysisk träning, kost och symtomhantering för äldre, sköra patienter med hjärtsvikt

 

Niklas Mejhert

Projekttitel: Linking adipocyte lipid storage determinants to common metabolic disorders

 

Nikolaos Kartalis

Projekttitel: Novel imaging approach in patients with primary sclerosing cholangitis

 

Oscar Wiklander

Projekttitel: Targeted cancer immunotherapy by extracellular vesicles

 

Roland Fiskesund

Projekttitel: Utveckling och utvärdering av neutrofiltranfusion för behandling av antibiotikaresistenta infektioner hos neutropena patienter.

 

Årets rising star

I årets utlysning utsågs även en ”rising star” dvs. en lovande junior forskare som tilldelas ett medel på seniornivå. Rising star tilldelas:

 

Nicole Marquart

Projekttitel: Prevention of NK cell-induced lung tissue-damage upon severe respiratory viral infections (SARS-CoV-2, Influenza A virus)

 

 

CIMED projektbidrag 2021-2023 Senior

 

Ali Mirazimi   

Projekttitel: Molecular and cellular therapies against COVID-19 using angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2)

 

Anders Sönnerborg  

Projekttitel: Subtyp-känslighet och läkemedelsresistens för de nyaste anti-HIV läkemedlen – integras hämmare

 

Annika Östman Wernerson

Projekttitel: Molekylära studier för att kartlägga patofysiologi och förbättra långtidsresultat vid njurtransplantation

 

Christer Betsholtz

Projekttitel: Decoding the vascular complications following brain tumour radiation therapy for biomarker and therapy development

 

Christian Giske

Projekttitel: Combatting extensively drug-resistant pathogens: phage-antimicrobial synergy

 

Helen Kaipe

Projekttitel: Maternella intervillösa immunceller i moderkakor vid komplicerade graviditeter

 

Jakob Michaelsson

Projekttitel: Harnessing intratumoral tissue-resident NK cells for treatment of lung cancer with inhibitory checkpoint blockade.

 

Jan Johansson

Projekttitel: A biomimetic drug against neurodegeneration: translation to clinical stage and evaluation of a relevant biomarker

 

Jonas Klingström

Projekttitel: Mechanistic insights into immunopathogenesis, and development of novel treatment strategies, for severe Hantavirus and SARS-CoV-2 infections

 

Linda Björkhem Bergman

Projekttitel: Kliniska och translationella studier om vitamin D behandling i palliativ vård och immunförsvarets funktion i livets slut.

 

Maria Eriksson

Projekttitel: Identifiering av somatiska mutationer i kärlväggen som riskfaktorer och behandlingsmål för tidigt vaskulärt åldrande

 

Mats Blennow

Projekttitel: Comprehensive outcome at 10-12 years of age for children suffering from hypoxic-ischemic encephalopathy as newborns and treated by induced hypothermia

 

Matthias Löhr

Projekttitel: Analysis of extracellular vesicles for improved diagnostics and follow-up of patients with pancreatic adenocarcinoma (ExPaCD)

 

Moustapha Hassan

Projekttitel: Personalized and prophylactic treatment for stem cell transplanted patients to avoid transplantation related complications

 

Paul Gerdhem

Projekttitel: Severe scoliosis: genetics and diagnostics

 

Peter Barany

Projekttitel: Kardiovaskulära riskfaktorer hos barn jämfört med hos vuxna vid kronisk njursjukdom

 

Petter Höglund

Projekttitel: Towards better transfusion management of platelet refractoriness.

 

Sara Gredmark Russ  

Projekttitel: From Bedside to Bench – studies on emerging viral infections

 

 

 

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2020-06-24