Projektbidrag 2021-2023

Utlysningsperioden för CIMEDs projektbidrag för 2021-2023 är avslutad och beslut om fördelning av medel har fattats av CIMEDs styrelse enligt rekommendation från granskningsgrupperna.

CIMED projektbidrag 2021-2023 Junior

Alexandra Halvarsson
Projekttitel: Kan digitalisering av evidensbaserad lungrehabilitering för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) vara ett steg mot en aktivare livsstil?

Andrea Ponzetta
Projekttitel: Defining the role of a newly discovered unconventional T cell subset during myelodysplastic syndrome progression and therapy

Anna Witasp
Projekttitel: Killer clones in chronic kidney disease – a novel opportunity to decrease risk of cardiovascular disease

Arnika Wagner
Projekttitel: Optimizing monoclonal antibody therapy in Multiple Myeloma – selecting the right antibody for each patient

Cecilia Engmer Berglin
Projekt titel:Utveckling av centrala hörselbanor vid medfödd ensidig konduktiv hörselnedsättning och effekten av tidig behandling.

Daniel Ferreira
Projekttitel: ‘Find-DLB’ – A platform to improve diagnosis and prognosis in dementia with Lewy bodies

Ernesto Sparrelid
Projekttitel: Mapping the human bile duct immune system for novel drug target discovery and personalized care in primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma

Joana Pereira
Projekttitel: Clinical Application of a New Brain Connectivity Marker to Detect Early Alzheimer’s Disease

Karolina Szummer
Projekttitel: Significance and treatment of subclinical pulmonary congestion detected by lung ultrasound

Konstantinos Chiotis
Projekttitel: Ny hjärnavbildningsmetod för att förutse kognitiv nedsättning hos patienter med Alzheimers sjukdom

Lotta Herling
Projekttitel: Detecting fetal hypoxia – a new automated method using color tissue Doppler imaging

Magnus Tobiasson
Projekttitel: Prediction of relapse after allogeneic stem cell transplantation by identifying patient-specific mutations in CD34+ blood- and bone marrow cells in patients with myelodysplastic syndrome

Marcus Buggert
Projekttitel: Impact of gastrointestinal HIV reservoirs on the outcome of antiretroviral therapy

Nana Waldréus
Projekttitel: Individanpassad fysisk träning, kost och symtomhantering för äldre, sköra patienter med hjärtsvikt

Niklas Mejhert
Projekttitel: Linking adipocyte lipid storage determinants to common metabolic disorders

Nikolaos Kartalis
Projekttitel: Novel imaging approach in patients with primary sclerosing cholangitis

Oscar Wiklander
Projekttitel: Targeted cancer immunotherapy by extracellular vesicles

Roland Fiskesund
Projekttitel: Utveckling och utvärdering av neutrofiltranfusion för behandling av antibiotikaresistenta infektioner hos neutropena patienter.

Årets rising star
I årets utlysning utsågs även en ”rising star” dvs. en lovande junior forskare som tilldelas ett medel på seniornivå. Rising star tilldelas:

Nicole Marquardt
Projekttitel: Prevention of NK cell-induced lung tissue-damage upon severe respiratory viral infections (SARS-CoV-2, Influenza A virus)

CIMED projektbidrag 2021-2023 Senior

Ali Mirazimi
Projekttitel: Molecular and cellular therapies against COVID-19 using angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2)

Anders Sönnerborg
Projekttitel: Subtyp-känslighet och läkemedelsresistens för de nyaste anti-HIV läkemedlen – integras hämmare

Annika Östman Wernerson
Projekttitel: Molekylära studier för att kartlägga patofysiologi och förbättra långtidsresultat vid njurtransplantation

Christer Betsholtz
Projekttitel: Decoding the vascular complications following brain tumour radiation therapy for biomarker and therapy development

Christian Giske
Projekttitel: Combatting extensively drug-resistant pathogens: phage-antimicrobial synergy

Helen Kaipe
Projekttitel: Maternella intervillösa immunceller i moderkakor vid komplicerade graviditeter

Jakob Michaelsson
Projekttitel: Harnessing intratumoral tissue-resident NK cells for treatment of lung cancer with inhibitory checkpoint blockade.

Jan Johansson
Projekttitel: A biomimetic drug against neurodegeneration: translation to clinical stage and evaluation of a relevant biomarker

Jonas Klingström
Projekttitel: Mechanistic insights into immunopathogenesis, and development of novel treatment strategies, for severe Hantavirus and SARS-CoV-2 infections

Linda Björkhem Bergman
Projekttitel: Kliniska och translationella studier om vitamin D behandling i palliativ vård och immunförsvarets funktion i livets slut.

Maria Eriksson
Projekttitel: Identifiering av somatiska mutationer i kärlväggen som riskfaktorer och behandlingsmål för tidigt vaskulärt åldrande

Mats Blennow
Projekttitel: Comprehensive outcome at 10-12 years of age for children suffering from hypoxic-ischemic encephalopathy as newborns and treated by induced hypothermia

Matthias Löhr
Projekttitel: Analysis of extracellular vesicles for improved diagnostics and follow-up of patients with pancreatic adenocarcinoma (ExPaCD)

Moustapha Hassan
Projekttitel: Personalized and prophylactic treatment for stem cell transplanted patients to avoid transplantation related complications

Paul Gerdhem
Projekttitel: Severe scoliosis: genetics and diagnostics

Peter Barany
Projekttitel: Kardiovaskulära riskfaktorer hos barn jämfört med hos vuxna vid kronisk njursjukdom

Petter Höglund
Projekttitel: Towards better transfusion management of platelet refractoriness.

Sara Gredmark Russ
Projekttitel: From Bedside to Bench – studies on emerging viral infections

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2022-05-02