CIMED utlyser projektbidrag för kliniska forskningsprojekt för 2021-2023. Utlysningen riktar sig till kliniskt inriktade forskare med sin forskningsaktivitet vid Campus Flemingsberg. Forskningsprojektet ska helt vara förlagt till Campus Flemingsberg. Utlysningen sker genom Region Stockholms ansökningswebb och öppnar den 15 januari 2020. Utlysningen stänger den 5 mars kl.16.00. 

 

CIMED projektbidrag 2021-2023

CIMED projektbidrag 2021-2023 ENG