Ledningsbrev

 

CIMED informationsmöte 20190826

Presentation från informationsmötet den 26 augusti 2019 där CIMED informerade om nya rutiner för CIMED bidrag och framtida utlysningar.

CIMED info meeting – Grant routines and future calls 20190826

 

CIMED:s ledningsbrev 20181220

Ledningsbrev CIMED dec 2018

CIMED Directors’ letter Dec 2018

 

CIMED:s ledningsbrev 20180910

Ledningsbrev sept 2018

Directors’ letter Sept 2018

 

CIMED:s ledningsbrev 20180601

Ledningsbrev 180601

Directors’ letter 180601