Dokument

Protokoll styrelsemöten

Protokoll 2021

Verksamhetsplan CIMED 2021

Protokoll CIMED styrelsemöte 20210113

Protokoll CIMED styrelsemöte 20210329

Protokoll 2020

Verksamhetsplan CIMED 2020

Protokoll CIMED styrelsemöte 20200123

Protokoll CIMED styrelsemöte 20200316

Protokoll CIMED styrelsemöte 20200427

Protokoll CIMED styrelsemöte 20200617

Protokoll CIMED styrelsemöte 20200914

Protokoll CIMED styrelsemöte 20201019

CIMED – verksamhetsberättelse 2020

Protokoll 2019

Protokoll CIMED styrelsemöte 20190123

Protokoll CIMED styrelsemöte 20190314

Protokoll extrainsatt möte 20190325

CIMED protokoll styrelsemöte 20190507

CIMED protokoll styrelsemöte 20190610

CIMED protokoll styrelsemöte 20190916

CIMED protokoll styrelsemöte 20191111

CIMED – verksamhetsberättelse 2019

Protokoll 2018

CIMED protokoll styrelsemöte 20180117

CIMED protokoll styrelsemöte 20180219

CIMED protokoll styrelsemöte 20180419

CIMED protokoll styrelsemöte 20180523

CIMED protokoll styrelsemöte 20180903

CIMED protokoll styrelsemöte 20181018

CIMED protokoll styrelsemöte 20181205

Ledningsbrev

CIMED informationsmöte 20190826

Presentation från informationsmötet den 26 augusti 2019 där CIMED informerade om nya rutiner för CIMED bidrag och framtida utlysningar.

CIMED info meeting – Grant routines and future calls 20190826

CIMED:s ledningsbrev 20181220

Ledningsbrev CIMED dec 2018

CIMED Directors’ letter Dec 2018

CIMED:s ledningsbrev 20180910

Ledningsbrev sept 2018

Directors’ letter Sept 2018

CIMED:s ledningsbrev 20180601

Ledningsbrev 180601

Directors’ letter 180601

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2021-04-27