Bidrag till nätverksaktiviteter som främjar klinisk forskning vid Campus Flemingsberg

Utlysningen för nätverksbidrag är nu stängd.

Totalt inkom 21 ansökningar. Bedömning och prioritering av ansökningarna gjordes av CIMEDs styrelse. Beslut om tilldelning fattades vid CIMEDs styrelsemöte den 14 mars 2019.

Följande ansökningar tilldelas medel:

  • Cecilia Morgantini – Lipids and Lipoproteins Network
  • Hannes Hagström – Liver Academy
  • Hans-Gustaf Ljunggren – Establishment of an NK Cell Therapies Center at KI, Campus Flemingsberg
  • Johanna Ungerstedt – Nätverket för Center of Excellence Systemisk Mastocytos (CoE SM), Karolinska Universitetssjukhuset, Campus Flemingsberg
  • Katalin Dobra – Klinisk Molekylär Nätverk för tidig diagnostik och individanpassad behandling inom cancervården
  • Lilian Walter Jallow – Nätverk inom Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) – delad kunskap för främjande av klinisk forskning
  • Maria Eriksdotter – Etiksymposium 2020
  • Maria Eriksson – CIMED nätverk i klinisk fysiologi

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2020-11-13