CIMEDs syfte

CIMED (centrum för innovativ medicin) stödjer klinisk och translationell forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg. CIMEDs uppdrag är att stärka den kliniska forskningsnoden vid Campus Flemingsberg och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Närheten mellan forskning och patientvård är avgörande för en effektiv överföring av nya forskningsrön till klinisk verksamhet. Genom att finansiera forskningsprojekt med ett tydligt utbyte mellan kliniska och experimentella forskare vid Campus Flemingsberg vill CIMED bidra till en snabbare patientnytta av nya forskningsresultat.

 

Avtackning av CIMED

Vid publicering eller annan presentation av resultat ska anslag från CIMED och Region Stockholm omnämnas.

Organisation

CIMED finansieras av Region Stockholm. Styrelsen för CIMED utses av och rapporterar till KI/Region Stockholms ledningsgrupp och består av representanter för både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den operativa verksamheten och kansliet är placerat vid Institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet.

CIMEDs styrelse

Ledamöter

Peter Lönnroth

Professor

Styrelseordförande

Karin Dahlman-Wright

Prorektor Karolinska Institutet

Anna Martling 

Dekan KI Syd, professor/överläkare 

Foto: Emily Dahl

Annika Tibell

Bitr sjukhusdirektör /Operativ direktör Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Jacobson

Professor/överläkare Danderyds sjukhus

Peter Stenvinkel

Enhetschef /Professor Karolinska Institutet

Maria Eriksdotter 

Dekan KI Syd Professor/överläkare

Kontakt

Föreståndare

Annika Bergquist
E-post: annika.bergquist@ki.se

Forskningssamordnare

Amanda Klein
E-post: amanda.klein@ki.se

Telefon: 08-524 837 32 / 079-068 09 43

Besöksadress

CIMEDs kansli (forskningssamordnare Amanda Klein) finns på institutionen för medicin Huddinge (MedH), administrativa kansliet, C2:94,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Postadress

Amanda Klein/CIMED

Institutionen för medicin Huddinge (MedH)

Administrativa kansliet C2:94,

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

Sverige