Om CIMED

CIMEDs syfte

CIMED (centrum för innovativ medicin) stödjer klinisk och translationell forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg. CIMEDs uppdrag är att stärka den kliniska forskningsnoden vid Campus Flemingsberg och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Närheten mellan forskning och patientvård är avgörande för en effektiv överföring av nya forskningsrön till klinisk verksamhet. Genom att finansiera forskningsprojekt med ett tydligt utbyte mellan kliniska och experimentella forskare vid Campus Flemingsberg vill CIMED bidra till en snabbare patientnytta av nya forskningsresultat.

Organisation

CIMED finansieras av Region Stockholm. Styrelsen för CIMED utses av KI/Region Stockholms ledningsgrupp och består av representanter för både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den operativa verksamheten och kansliet är placerat vid institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet.

CIMED stöder forskning inom flera olika områden/teman och vid samtliga sex institutioner vid Campus Flemingsberg; institutionen för biovetenskaper och näringslära, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, institutionen för laboratoriemedicin, institutionen för medicin Huddinge, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och institutionen för odontologi.

 

Utlysningsformer

Projektbidrag

CIMED utlyser årligen projektbidrag för kliniska och translationella projekt. Bidraget utlyses för 2-3 år och på junior- och seniornivå.

Kliniska forskarmånader

CIMED utlyser kliniska forskarmånader vart tredje år. Utlysningen är avsedd för kliniskt aktiva forskare och stödet utgörs av ett schablonbelopp för att ersätta lönekostnader för 1-3 månaders forskningstid per år. Stödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år på junior- och seniornivå.

Nätverksbidrag

CIMED utlyser bidrag för nätverksaktiviteter som främjar klinisk forskning vid Campus Flemingsberg. Avsikten med bidraget är stimulera utveckling av framtida nya kliniska och translationella forskningsprojekt genom att stimulera samarbete och nätverksbyggande på Campus Flemingsberg. Samarbeten över institutionsgränser och/eller mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, liksom nystartade initiativ prioriteras.

Strategiskt rekryteringsstöd

CIMED stödjer rekryteringar av strategisk vikt för att stärka, utveckla och konsolidera klinisk forskning på Campus Flemingsberg. Ansökning sker genom att rekryterande prefekt inkommer med äskande till CIMED. Beslut om tilldelning fattas årligen av CIMEDs styrelse efter horisontell prioritering. Stöd beviljas i normalfallet 2-3 år.

Stöd utgår endast till rekryteringar vid KI av professor aktiv inom klinisk forskning. I första hand inriktas stödet mot extern rekrytering som kan vara nationell eller internationell. Förenade anställningar mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm eftersträvas.

Övriga stödformer

Utöver ovan nämna stöd bidrar även CIMED med stimulansstöd till forskningsstödjande infrastrukturer som främjar kliniska forsknings vid Campus Flemingsberg.

 

Avtackning av CIMED

Vid publicering eller annan presentation av resultat ska anslag från CIMED och Region Stockholm omnämnas.

CIMEDs styrelse

Peter Lönnroth
Professor
Styrelseordförande
Soo Aleman
Adj Prof/överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Stefan Jacobson
Prof/överläkare
Karolinska Institutet/Danderyds sjukhus
Peter Stenvinkel
Enhetschef /Professor Karolinska Institutet
Kristina Gemzell Danielsson
Prof/överläkare
Karolinska Institutet
Martin Bergö
Prorektor/Professor
Karolinska Institutet
Matti Sällberg
Dekan KI Syd
Professor
Karolinska Institutet

Operativ personal

Annika Bergquist, Föreståndare CIMED
Lena Berglin
Forskningssamordnare CIMED

Telefon:
08-524 837 32

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2024-06-11