Om CIMED

CIMEDs syfte

CIMED (centrum för innovativ medicin) stödjer klinisk och translationell forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg. CIMEDs uppdrag är att stärka den kliniska forskningsnoden vid Campus Flemingsberg och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Närheten mellan forskning och patientvård är avgörande för en effektiv överföring av nya forskningsrön till klinisk verksamhet. Genom att finansiera forskningsprojekt med ett tydligt utbyte mellan kliniska och experimentella forskare vid Campus Flemingsberg vill CIMED bidra till en snabbare patientnytta av nya forskningsresultat.

Avtackning av CIMED

Vid publicering eller annan presentation av resultat ska anslag från CIMED och Region Stockholm omnämnas.

Organisation

CIMED finansieras av Region Stockholm. Styrelsen för CIMED utses av och rapporterar till KI/Region Stockholms ledningsgrupp och består av representanter för både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den operativa verksamheten och kansliet är placerat vid Institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet.

CIMEDs styrelse

Ledamöter

Peter Lönnroth

Professor

Styrelseordförande

Annika Tibell

Bitr sjukhusdirektör /Operativ direktör Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Jacobson

Professor/överläkare Danderyds sjukhus

Peter Stenvinkel

Enhetschef /Professor Karolinska Institutet

Anna Martling

Dekan KI Nord          Professor                  Karolinska Institutet

Karin Dahlman-Wright

Professor               Karolinska Institutet

Maria Eriksdotter

Dekan KI Syd         Professor                     Karolinska Institutet

Kontakt

Föreståndare

Annika Bergquist
E-post: annika.bergquist@ki.se

Forskningssamordnare

Amanda Klein
E-post: amanda.klein@ki.se

Telefon: 08-524 837 32 / 079-068 09 43

Besöksadress

CIMEDs kansli (forskningssamordnare Amanda Klein) finns på institutionen för medicin Huddinge (MedH), administrativa kansliet, C2:94,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Postadress

Amanda Klein/CIMED

Institutionen för medicin Huddinge (MedH)

Administrativa kansliet C2:94,

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

Sverige

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2020-09-24