Om CIMED

CIMEDs syfte

CIMED (centrum för innovativ medicin) stödjer klinisk och translationell forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg. CIMEDs uppdrag är att stärka den kliniska forskningsnoden vid Campus Flemingsberg och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Närheten mellan forskning och patientvård är avgörande för en effektiv överföring av nya forskningsrön till klinisk verksamhet. Genom att finansiera forskningsprojekt med ett tydligt utbyte mellan kliniska och experimentella forskare vid Campus Flemingsberg vill CIMED bidra till en snabbare patientnytta av nya forskningsresultat.

Avtackning av CIMED

Vid publicering eller annan presentation av resultat ska anslag från CIMED och Region Stockholm omnämnas.

Organisation

CIMED finansieras av Region Stockholm. Styrelsen för CIMED utses av och rapporterar till KI/Region Stockholms ledningsgrupp och består av representanter för både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den operativa verksamheten och kansliet är placerat vid Institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet.
CIMED stöder forskning inom flera olika områden/teman och vid samtliga sex institutioner vid Campus Flemingsberg; institutionen för biovetenskaper och näringslära, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, institutionen för laboratoriemedicin, institutionen för medicin Huddinge, institutionen för neurobiolgi, vårdvetenskap och samhälle och institutionen för odontologi.

CIMEDs styrelse

Peter Lönnroth
Professor
Styrelseordförande
Annika Tibell
FoU direktör Karolinska Universitetssjukhuset
Stefan Jacobson
Prof/överläkare
Karolinska Institutet/Danderyds sjukhus
Peter Stenvinkel
Enhetschef /Professor Karolinska Institutet
Anna Martling
Dekan KI Nord
Professor

Karolinska Institutet
Anders Gustafsson
Prorektor/Professor
Karolinska Institutet
Maria Eriksdotter
Dekan KI Syd
Professor
Karolinska Institutet

Kontakt

Annika Bergquist, föreståndare CIMED
E-post: annika.bergquist@ki.se

Amanda Klein, forskningssamordnare CIMED.

E-post: amanda.klein@ki.se

Telefon: 08-524 837 32

Besöksadress

CIMEDs kansli (forskningssamordnare Amanda Klein) finns på institutionen för medicin Huddinge (MedH), administrativa kansliet, C2:94,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Postadress

Amanda Klein/CIMED
Institutionen för medicin Huddinge (MedH)
Administrativa kansliet C2:94
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
Sverige

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2021-04-28