Nätverksbidrag 2022-2023

Utlysningen för nätverksbidrag 2022-2023 är stängd och CIMEDs styrelse har fattat beslut om tilldelning av bidrag.

Totalt inkom 19 ansökningar till CIMED nätverksbidrag 2022-2023, varav 11 ansökningar beviljades medel. Fem styrelseledamöter har bedömt ansökningarna. Ansökningarna rankades baserat på medelvärdet för bedömningskriteriet om de stärker den kliniska forskningen vid Campus Flemingsberg och granskarnas rekommendation om tilldelning. 

Följande nätverksbidrag tilldelas medel:

 • Birgitta Janerot Sjöberg (CLINTEC/KTH/Karolinska universitetssjukhuset) – ”Flemingsberg Medical Imaging Facilities – FMIF”
 • Cecilia Morgantini (MedH) – ”Lipid and Lipoprotein Network”
 • Christina Samuelsson (CLINTEC) – ”En digital akademi för välfärdsteknik: Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens”
 • Hannes Hagström (MedH) – ”Liver Academy”
 • Hans Berg (CLINTEC) – ”Nätverk för mätning och simulering av muskelmassa, styrka, balans och belastning hos patienter med sjukdomar och skador i rörelseapparaten”
 • Maria Eriksdotter (Institutionsgrupp KI Campus Syd) – ”Etiksymposium 2022 – Syntetisk embryologi”
 • Maria Eriksson (BioNut) – ”KI South Distinguished Lecture series”
 • Moustapha Hassan (LabMed/Karolinska universitetssjukhuset –  ”Translational Research Center (TRaC) Karolinska universitetssjukhuset”
 • Peter Bergman (LabMed) – ”Kompetenscentrum om primär immunbrist”
 • Peter Stenvinkel (CLINTEC) – ”KaroKidney”
 • Shireen Sindi (NVS) – ”The Center for Alzheimer Research: Sex and Gender Work Group”

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2021-11-17