Projektbidrag 2020-2022

Granskning av inkomna ansökningar till CIMEDs projektutlysning 2020-2022 är nu avslutad och beslut om fördelningen av medel har fattats. Information om tilldelade ansökningar finns på Region Stockholms ansökningssida.

CIMED projektbidrag 2020-2022

Beredning CIMED projektbidrag

CIMED projektbidrag 2020-2022 Junior

 • Anna Ek
  Projekttitel: Overweight and obesity interventions in young children: Acceptance and effectiveness of two randomized controlled trials in the clinical setting
 • Anna Pasetto
  Projekttitel: Identification of the neo-antigenome in Hepatocellular Carcinoma to guide T cells against relevant targets for successful immunotherapy
 • Elisabeth Boström

Projekttitel: Oral health in IBD and SLE – pathogenic interplay and clinical utility for patient management

 • Gunilla Tegerstedt

Projekttitel: Bäckenbottendysfunktion efter förlossning – symptom, diagnostik och behandling

 • Kajsa Bohlin

Projekttitel: Immunsystemets utveckling och antisekretorisk faktor hos för tidigt födda barn

 • Karin Sundström

Projekttitel: Human papillomavirus type 16 genomic variation and risk of cervical cancer

 • Kim Blom

Projekttitel: Attempts towards improving national and global vaccination strategies against severe flavivirus infections

 • Mattias Carlsten

Projekttitel: Improving outcomes of patients with post-transplant leukemia relapse by genetic engineering and long-term PET tracking of donor lymphocytes to the bone marrow

 • Nikola Drca

Projekttitel: Förmaksflimmerablation: Utveckling av individualiserad ablationsbehandling vid persisterande förmaksflimmer

 • Rongrong Fan

Projekttitel: Investigating monocyte epigenome remodeling and memory in human atherosclerosis

 • Stefan Deneberg

Projekttitel: MAATEO: A phase 1 study in MDS, AML and ALL patients to evaluate safety, tolerability and efficacy of Karonudib

 • Tim Willinger

Projekttitel: Makrofagers funktion i inflammatorisk lungsjukdom hos människa

 • Tobias Granberg

Projekttitel: Precision medicine in ALS: Personalized treatment in ALS through machine learning decision support based on advanced neuroimaging and biofluid markers

CIMED projektbidrag 2020-2022 Senior

 • Agneta Nordberg

Projekttitel: Karaktärisering med molekylär PET imaging tauopatier vid neurodegenerativa demenssjukdomar

 • Anna Norrby-Teglund

Projekttitel: Immune and metabolomic profiling to define subgroups of sepsis patients for prognostication and tailored therapy in sepsis

 • Annika Bergquist

Projekttitel: Nya diagnostiska och prognostiska markörer vid primär skleroserande cholangit (PSC)

 • Annika Karlsson

Projekttitel: FAIR-ART: factors affecting immune recovery during antiretroviral therapy. Can we optimize HIV-treatment of pregnant women and perinatally infected children?

 • Barbro Dahlén

Projekttitel: BIOLONG: Biomarkörprofiler för individanpassad behandling av svår astma med biologiska läkemedel

 • Birgitta Sander

Projekttitel: Molecular pathogenesis of B-cell lymphomas with focus on novel therapy targets and biological factors for relapsing disease

 • Christian Rück

Projekttitel: PRiMED: Predicting improvement in CBT for common Mental Disorders using multimodal data and machine learning

 • Eric Westman

Projekttitel: A brain imaging study to unravel the heterogeneity within Alzheimer disease towards new therapies and personalized medicine

 • Erika Franzén

Projekttitel: Effekter av intensiv motor-kognitiv träning kopplade till neurologiska biomarkörer hos personer med neurologiska sjukdomar

 • Eva Hellström-Lindberg

Projekttitel: MDS: improving cure rates and symptom-free survival

 • Gunilla Ajne

Projekttitel: Safe Vacuum Extraction Alliance (SVEA) – Long-term effects in children born after complicated vacuum extraction delivery and the development of a technical device for safer vaginal operative delivery

 • Hans-Gustaf Ljunggren

Projekttitel: Development of next-generation NK cell-based cancer immunotherapies

 • Jaakko Patrakka

Projekttitel: High throughput RNA/DNA profiling of renal glomerular diseases – identification of novel mechanisms, biomarkers and treatment targets

 • Joakim Dillner

Projekttitel: Translationella studier av Humant Papillomvirus

 • Johan Sandberg

Projekttitel: MAIT cells in settings of vaccinology, antibiotic resistance, and cirrhosis-associated infection susceptibility

 • Juha Kere

Projekttitel: Prediktion och prevention av preeklampsi

 • Linda Lindström

Projekttitel: The importance of intra-tumor heterogeneity in predicting long-term survival and benefit of endocrine therapy for patients with estrogen receptor-positive breast cancer

 • Martin Bergö

Projekttitel: Targeting a new mechanism that mediates lung cancer metastasis

 • Matti Sällberg

Projekttitel: Funktionell bot av kronisk hepatitis B: Fas I studie på människa

 • Miia Kivipelto

Projekttitel: World Wide-FINGERS multimodal precision prevention toolbox for dementia in Alzheimer’s disease

 • Mikael Rydén

Projekttitel: Identifying the link between white adipose tissue and cardiometabolic complications

 • Peter Stenvinkel

Projekttitel: Senotherapeutic and other novel approaches to prevent early vascular aging

 • Peter Svensson
  Projekttitel: Mechanistic control and quantification of the HIV-1 reservoir causing viral rebound
 • Sten Eirik Waelgaard Jacobsen
  Projekttitel: Targeting therapy-resistant leukemic stem cells pre- and post-transplantation
 • Yenan Bryceson
  Projekttitel: Förbättrad diagnostik och terapi av hyperinflammatoriska syndrom hos barn

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2020-11-13