Infrastrukturbidrag 2019-2021

Inför CIMEDs infrastrukturbidrag 2019-2021 har CIMED kartlagt befintligt infrastrukturstöd 2016-2018 från CIMED och efter förankring i KI/SLLs ledningsgrupp har CIMED samordnat infrastrukturbidraget 2019-2021 med KI/SLLs stora core facilitet utlysning. Tilldelningen är också förankrad hos prefekter på Campus Flemingsberg och forskningschefer på Karolinska Universitetssjukshuset. CIMEDs beslut om tilldelning av infrastrukturbidrag är baserat på följande principer:

  1. CIMEDs infrastrukturstöd är ett tillfälligt och tidsbegränsat stimulansstöd för att bygga upp, etablera eller konsolidera en forskningsinfrastruktur av betydelse för klinisk forskning i Campus Flemingsberg
  2. Infrastrukturer som tidigare haft stöd från CIMED och som inte fått motsvarande stöd i den stora utlysningen ska i en övergångsfas kompenseras med ett nedtrappat bidrag som möjliggör planering för alternativa finansieringsformer efter 2021.
  3. Med stöd av den oberoende evalueringsprocess med extern granskning som skett via KI/SLL har de högst rankade infrastrukturerna som i hård konkurrens inte tilldelats medel och är starkt kopplade till Campus Flemingsberg identifierats och kommer att tilldelas CIMED:s tidsbegränsade stimulansbidrag 2019-2021. Målet är att genom denna satsning stärka dessa strukturer och göra dem mer konkurrenskraftiga i nästa stora utlysning.

Följande infrastrukturer beviljas CIMEDs infrastrukturbidrag 2019-2021:

 

  • KI Stem Cell Bank (Fredrik Lanner)
  • Preclinical Imaging Facility (PIF) (Moustapha Hassan)
  • Live Cell Imaging Core Facility (Staffan Strömblad)
  • Hjärnbanken (Caroline Graff)
  • Core facilitet för Humana Leverceller (Bo Göran Ericzon)
  • Stockholm Medical Image Laboratory & Education (SMILE) (Birgitta Janerot Sjöberg)

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2022-05-02