Nätverksbidrag 2019-2020 – beslut om tilldelning

Utlysningen för nätverksbidrag är nu stängd. Totalt inkom 21 ansökningar. Bedömning och prioritering av ansökningarna gjordes av CIMEDs styrelse. Beslut om tilldelning fattades vid CIMEDs styrelsemöte den 14 mars 2019. Följande ansökningar tilldelas medel:

 

Cecilia Morgantini – Lipids and Lipoproteins Network

Hannes Hagström – Liver Academy

Hans-Gustaf Ljunggren – Establishment of an NK Cell Therapies Center at KI, Campus Flemingsberg

Johanna Ungerstedt – Nätverket för Center of Excellence Systemisk Mastocytos (CoE SM), Karolinska Universitetssjukhuset, Campus Flemingsberg

Katalin Dobra – Klinisk Molekylär Nätverk för tidig diagnostik och individanpassad behandling inom cancervården

Lilian Walter Jallow – Nätverk inom Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) – delad kunskap för främjande av klinisk forskning

Maria Eriksdotter – Etiksymposium 2020

Maria Eriksson – CIMED nätverk i klinisk fysiologi

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg