Viktig information från CIMED

CIMED delar årligen ut 81 Mkr i stöd till klinisk forskning på Campus Flemingsberg. Vid årets början 2018 fanns på CIMED 52 Mkr i sparade oanvända medel framför allt på forskares konton. Det finns, som tidigare upprepat kommunicerats, ett tydligt krav från anslagsgivaren, Region Stockholm att alla medel måste konsumeras samma år som de beviljats och inga medel kan sparas över årsskiftet. Under 2018 har överskottet minskat avsevärt och totalt har 40 Mkr räddats från hot om återbetalning. Vi hade räknat med att få disponera det kvarvarande mindre överskottet på 12 Mkr baserat på dialog med KI/SLL ledningsgrupp under 2018. Ett nytt beslut i frågan har dock fattats av regiondirektören som innebär att vi nu måste betala tillbaka 12 Mkr till Region Stockholm.

 

Vårt mål är att så få forskare som möjligt ska drabbas av detta. I de fall det bedöms rimligt skjuts därför delar av utbetalningar upp till nästa budgetår och anslagstiden förlängs. Berörda forskare har redan meddelats separat. Detta illustrerar dock vikten av att CIMED anslagen hos alla forskare måste användas under året och eventuellt sparade medel kommer att återkrävas i bokslutet 2019.

 

Vi vill understryka att satsningen på CIMED från Region Stockholm kommer att fortsätta i samma omfattning som tidigare.

 

Annika Bergquist                                         Peter Lönnroth

Föreståndare                                                 Styrelseordförande

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg