Inför CIMED:s infrastrukturbidrag 2019–2021 har CIMED kartlagt befintligt infrastrukturstöd 2016–2018 från CIMED och efter förankring i KI/SLL:s ledningsgrupp har CIMED samordnat infrastrukturbidraget 2019-2021 med KI/SLL:s stora core facilitet utlysning. TIlldelningen är också förankrad hos prefekter på Campus Flemingsberg och forskningschefer på Karolinska Universitetssjukshuset. CIMED:s beslut om tilldelning av infrastrukturbidrag är baserat på följande principer:

 

  1. CIMED:s infrastrukturstöd är ett tillfälligt och tidsbegränsat stimulansstöd för att bygga upp, etablera eller konsolidera en forskningsinfrastruktur av betydelse för klinisk forskning i Campus Flemingsberg
  2. Infrastrukturer som tidigare haft stöd från CIMED och som inte fått motsvarande stöd i den stora utlysningen ska i en övergångsfas kompenseras med ett nedtrappat bidrag som möjliggör planering för alternativa finansieringsformer efter
  3. Med stöd av den oberoende evalueringsprocess med extern granskning som skett via KI/SLL har de högst rankade infrastrukturerna som i hård konkurrens inte tilldelats medel och är starkt kopplade till Campus Flemingsberg identifierats och kommer att tilldelas CIMED:s tidsbegränsade stimulansbidrag 2019-2021. Målet är att genom denna satsning stärka dessa strukturer och göra dem mer konkurrenskraftiga i nästa stora utlysning.

 

Följande infrastrukturer beviljas CIMED:s infrastrukturbidrag 2019-2021:

  • KI Stem Cell Bank (Fredrik Lanner)
  • Preclinical Imaging Facility (PIF) (Moustapha Hassan)
  • Live Cell Imaging Core Facility (Staffan Strömblad)
  • Hjärnbanken (Caroline Graff)
  • Core facilitet för Humana Leverceller (Bo Göran Ericzon)
  • Stockholm Medical Image Laboratory & Education (SMILE) (Birgitta Janerot Sjöberg)

 

Beslut CIMED Infrastrukturbidrag 2019-2021

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*