Inför CIMED:s infrastrukturbidrag 2019–2021 har CIMED kartlagt befintligt infrastrukturstöd 2016–2018 från CIMED och efter förankring i KI/SLL:s ledningsgrupp har CIMED samordnat infrastrukturbidraget 2019-2021 med KI/SLL:s stora core facilitet utlysning. TIlldelningen är också förankrad hos prefekter på Campus Flemingsberg och forskningschefer på Karolinska Universitetssjukshuset. CIMED:s beslut om tilldelning av infrastrukturbidrag är baserat på följande principer:   […]

CIMED seminariedag inställd / CIMED seminar day cancelled Vi vill härmed meddela att seminariedagen i CIMED:s regi 15 november är INSTÄLLD. Efter beslut av styrelsen på styrelsemötet den 3 september bedömdes att det planerade programmets format riskerar att inte tillräcklig omfattning kunna attrahera tillräckligt många forskare och kliniker för att det ska vara meningsfullt att […]

Beviljade ansökningar Samverkansbidrag 2018. / Granted applications Samverkansbidrag 2018.   Coordinator Affiliation Co-main applicant Project title Annika Wernerson CLINTEC Jaakko Patrakka Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av njursjukdomar Bo-Göran Ericzon CLINTEC Makiko Kumagai Induktion av operativ tolerans vid levertransplantation Dorota Religa NVS Zhu Jie Immunological mechanisms in dementia with […]

Welcome to a follow-up meeting on the ongoing process for future CIMED funding Friday June 1st at 11.30, Alfred Nobels Allé 23 room S102. There will be a short information followed by an opportunity for discussion. Due to the short notice we have chosen lunch time for this meeting and a lunch sandwich will be […]

Welcome to CIMED:s information meeting! When: Tuesday March 27th at 3pm Where: von Behring, Ana8, Floor 9, Huddinge Meeting agenda: CIMED:s new strategy New routines and CIMED seminar day Economic reporting Questions and discussion We look forward meeting you! Annika Bergquist, CIMED Director Amanda Klein, Research Coordinator  

Researchers at Karolinska Institutet report that cholesterol metabolites cause specific immune cells in the large intestine to move, which lies behind the formation of the immune system’s important lymphoid tissue in the intestine. The study, published in the journal Immunity, paves the way for a new possible treatment for patients with inflammatory bowel disease. Tim […]

CIMED researcher Maria Kasper was awarded the LEO Foundation GOLD award at the prize ceremony in Salzburg on October 28th at the ESDR meeting. This Award is given from LEO (Pharma) Foundation in association with the European Society for Dermatological Research (ESDR) to ”scientists that have made exceptional advances within dermatology research”. For more information […]