SOF projektmedel 2024-2026

Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Styrgruppen KI/Region Stockholm för odontologisk forskning (SOF) utlyser nu medel för klinisk odontologisk forskning.

Dokumentlista

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2023-04-03