2

mar

Beredning pågår av CIMEDs projektutlysning

2 Mars, 2022

Beredning pågår för CIMEDs projektbidrag för 2023-2025. Beslut om tilldelning publiceras på CIMEDs hemsida och genom researchweb i slutet av juni 2022 (vecka 27).

Läs mer om utlysningen under öppna utlysningar.