1

apr

CIMED bidrar till konferensen Collaboration in Science 6-7 oktober 2022

1 April, 2022

CIMED bidrar med stöd till den vetenskapliga konferensen ”Collaboration in Science” den 6 och 7 oktober 2022. Syftet med konferensen är att stimulera och stärka utbytet mellan forskningen vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Mer information om konferensen finns på Karolinska Institutets hemsidor.