19

jun

Beslut CIMED Projektbidrag och kliniska forskarmånader 2025-2027

19 Juni, 2024

Granskning av CIMED projektbidrag och kliniska forskarmånader är nu avslutad och beslut om tilldelning har fattats av CIMED styrelse. Beslut finns publicerat under menyn ”Beviljade anslag”.