2

mar

Utlysningsperioden för projektbidrag och kliniska forskarmånader avslutad

2 Mars, 2021

Utlysningsperioden för CIMED projektbidrag och kliniska forskarmånader 2022-2024 är avslutad och beredning pågår. Beslut om tilldelning meddelas sökande under v.26 2021.