28

jun

CIMED utlyser nätverksbidrag för 2022-2023

28 Juni, 2021

Avsikten med bidraget är stimulera utveckling av framtida nya kliniska och translationella forskningsprojekt inom ramen för CIMEDs målbild genom att stimulera samarbete och nätverksbyggande på Campus Flemingsberg. Bidraget kan till exempel användas till kostnader för olika typer av vetenskapliga möten för planering av studier, processer för att samarbeta kring ansökningar av större externa anslag och andra nätverksbyggande aktiviteter, men inte till direkta forskningsrelaterade kostnader. Kravet är att aktiviteten ska stärka klinisk forskning vid Campus Flemingsberg. Samarbeten över institutionsgränser och/eller mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, liksom nystartade initiativ prioriteras.

Utlysningen öppnar den 2 augusti och stänger den 15 september 2021. Mera information finns under Öppna och kommande utlysningar.