24

jun

Beslut om tilldelning projektbidrag och kliniska forskarmånader 2022-2024

24 Juni, 2021

Utlysningsperioden för CIMEDs projektbidrag och kliniska forskarmånader för 2022-2024 är avslutad och beslut om fördelning har fattats av CIMEDs styrelse enligt rekommendation från granskningsgrupperna. Resultat för utlysningen finns under menyn Beviljade anslag.