Nätverksbidrag 2022-2023

Utlysningen av nätverksbidrag är avslutad och granskning av ansökningar pågår.

Beslut om tilldelning fattas i oktober 2021 i samband med CIMED:s ordinarie styrelsemöte. Beviljade medel meddelas per mail senast den 22 oktober. Lista på alla beviljade bidrag publiceras på CIMED:s hemsida.

Utlysningstext nätverksbidrag 2021

Uppdaterad av:

Amanda Klein 2021-09-17