There are currently no open calls.

Det finns för närvarande inga öppna utlysningar. Beslut om tilldelning av kliniska forskarmånader kommer att skickas ut till sökande fr.o.m. den 19 oktober 2018.