Utlysningen av CIMED:s kliniska forskarmånader är nu avslutad och beredningen pågår. Formellt beslut fattas av CIMED:s styrelse och besked om tilldelning meddelas sökande under slutet av oktober 2018.